Uitgeverij Eigen Boek, Geef uw EIGEN BOEK uit! Eigen Boek uitgeven.

Disclaimer

Disclaimer:
Uitgever en redactie van Uitgeverij Eigen Boek betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Uitgever en redactie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Reacties van lezers vallen buiten de verantwoordelijkheid van uitgever en redactie.

Uitgever en redactie aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en ondertekening van reacties van lezers. De redactie behoudt zicht het recht voor reacties niet of gedeeltelijk te plaatsen of te bewerken.