Uitgeverij Eigen Boek, Geef uw EIGEN BOEK uit! Eigen Boek uitgeven.

Het leven in de ongeziene wereld - A. Borgia

Paperback - 330 blz.

Het leven in de ongeziene wereld - A. Borgia
Euro 25.15 *Prijzen zijn inclusief btw
Artikelcode978-90-7953-890-4
Er zullen maar weinig mensen zijn die er bij tijden niet eens over hebben nagedacht, wat er na de dood met hen zal gebeuren .De meesten van hen hebben zich een voorstelling gemaakt van wat we de hemel en de hel noemen,doch voor iets preciezer dan de conventionele denkbeelden over dit belangrijke onderwerp moeten we ons tot andere, meer definitieve bronnen wenden.
Er zullen maar weinig mensen zijn die er bij tijden niet eens over hebben nagedacht, wat er na de dood met hen zal gebeuren .De meesten van hen hebben zich een voorstelling gemaakt van wat we de hemel en de hel noemen,doch voor iets preciezer dan de conventionele denkbeelden over dit belangrijke onderwerp moeten we ons tot andere, meer definitieve bronnen wenden.
Vele jaren geleden schreef monseigneur Robert Hugh Benson, de zoon van een vroegere aartsbisschop van Canterbury, het boek “The Necromancers” (de geestenbezweerders) een werk, dat zeer veel opgang maakte, maar dat een verwrongen kijk gaf op het onderwerp van communicatie met gestorvenen. In zijn voorwoord bij ”Het leven in de ongeziene wereld” legt de heer Borgia uit, hoe Monseigneur Benson, ontdekte, dat zijn beschouwingen in het boek "The Necromancers, in wezen onjuist waren. In zijn nieuwe levenssfeer was het ondermeer zijn hoofddoel om te trachten de verkeerde indrukken, welke hij met zijn aardse geschriften had gewekt, te herstellen. Om die reden trad hij in communicatie met de heer Borgia die de boodschappen getrouw heeft opgetekend . De grote wens van monseigneur Benson bij het voorbereiden van deze boodschappen is, te trachten de vrees voor de dood bij de mensen weg te nemen door het vertellen van zijn ervaringen en het mededelen van zijn kennis van de geestelijke wereld. Hij verhaalt zeer omstandig de levenswijze van de overgegane en behandelt de verschillende arbeidsvelden van de laagste tot de hoogste.