Uitgeverij Eigen Boek, Geef uw EIGEN BOEK uit! Eigen Boek uitgeven.

Clientenraad in verzorgingshuizen - Binjamin Heyl

Paperback 182 blz. - maatschappij

Clientenraad in verzorgingshuizen - Binjamin Heyl
Euro 17.50 *Prijzen zijn inclusief btw
Artikelcode978-94-6129-214-8
De titel ‘De Cliëntenraad in verzorgingshuizen’, kan volgens het voorwoord, vanuit twee gezichtspunten benaderd worden: een cliëntenraad in een verzorgingshuis voor senioren is aantoonbaar volledig overbodig, of: een cliëntenraad in een verzorgingshuis voor senioren heeft zich bewezen en is absoluut broodnodig.
De titel ‘De Cliëntenraad in verzorgingshuizen’, kan volgens het voorwoord, vanuit twee gezichtspunten benaderd worden: een cliëntenraad in een verzorgingshuis voor senioren is aantoonbaar volledig overbodig, of: een cliëntenraad in een verzorgingshuis voor senioren heeft zich bewezen en is absoluut broodnodig.
Wanneer u dit boekje leest zult u wellicht hier en daar ‘oooh’ roepen en uzelf afvragen: ‘hoe hebben ze zo stom kunnen doen’; wellicht hier en daar ‘aaah’ roepen en: ‘wat hebben ze dat fantastisch goed gedaan’.
Getracht wordt naar voren te brengen dat er iets mis is met de machtsverhouding tussen management/directie en de cliëntenraden; het is geen gelijkwaardige machtsrelatie en de cliëntenraad is hierin de zwakste partij is en zelfs, al dan niet tegensputterend, de onderliggende partij, niet letterlijk natuurlijk. Aangegeven wordt dat bij een ongelijkwaardige machtsrelatie ook de wijze van communiceren gebaseerd is op deze ongelijkwaardige machtsverhouding.
Het boek is zo geschreven dat noch de zorgaanbieder, noch personen herkenbaar in beeld komen en ook feit en fictie lopen door elkaar om te voorkomen dat wie of wat dan ook gekwetst wordt. Mocht onverhoopt iemand denken dat hij/zij zichzelf tegenkomt in dit boek, of dat iemand denkt, hier gaat het om die, of die zorgaanbieder, dan ligt dat echt aan de lezer, want zover ik het begrepen heb zijn alle zorgaanbieders dolblij dat er cliëntenraden zijn die vanuit management/directie altijd, bijtijds het hele en eerlijke verhaal te horen krijgen en altijd bij het begin van een besluitvormingsproces betrokken worden. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat er cliëntenraden zijn met een andere ervaring. Ook wanneer er een zwartboek geschreven wordt door zorgmedewerkers heeft dat niets te maken met integere, betrouwbare en deskundige directies en bestuurders.
Dit schrijven gaat dus over een 'niet bestaande zorgaanbieder', om te voorkomen dat er een aanklacht komt, want u weet: de klok luiden wordt niet echt gewaardeerd.
 
Al zeg ik het zelf: een zeer aan te raden boek voor leden van lokale, regionale en centrale cliëntenraden, managers, directieleden en bestuurders.
 
Als dit boekje leidt tot discussie dan heeft het voldaan aan het gestelde doel.