Uitgeverij Eigen Boek, Geef uw EIGEN BOEK uit! Eigen Boek uitgeven.

Privacybeleid


PRIVACYBELEID
Dit is het privacybeleid van Uitgeverij Eigen Boek B.V. (verder UEB genoemd). Hierin wordt omschreven
hoe er met jouw persoonlijke gegevens, die worden verzameld door UEB, wordt omgegaan.

1.        INLEIDING
In dit privacybeleid lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe
daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen
jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens
en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
Het privacybeleid zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam
ons privacybeleid periodiek te raadplegen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door UEB verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee
gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Als jij je niet prettig voelt omtrent
het gebruik van jouw gegevens door UEB, neem dan gerust contact op:
info@uitgeverijeigenboek.nl | 06 46 27 85 84 | Biesheuvelstraat 111, 2134 LL Hoofddorp.

2.        DE VERZAMELDE GEGEVENS  EN HUN DOEL
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door UEB, te weten:

a.        Opmaken en publiceren van boeken
Hiervoor heeft UEB de volgende persoonsgegevens nodig:
Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.

b.        Uitbetalen royalty
UEB betaalt de auteurs royalty over hun verkochte boeken, om dat te kunnen doen zijn we ver-plicht de volgende gegevens
te verzamelen: naam, geboortedatum, BSN, kopie paspoort en bankrekeningnummer.

c.        Het versturen van nieuwsbrieven
UEB stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en ander-zijds gericht op kennisdeling.
Hiervoor wordt alleen jouw e-mailadres verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van UEB.

d.        Contact met UEB
Wanneer jij contact opneemt met UEB via de daarvoor bestemde formulieren op de website of via e-mail worden er
enkele gegevens van je verzameld. In dit formulier wordt echter alleen ge-vraagd om gegevens die nodig zijn om
een offerte of dienst aan te kunnen bieden. Deze gegevens zijn: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

e.        Verkoop
Bestel je een boek bij UEB dan verzamelen wij je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.
Deze gegevens zijn nodig om jou het boek te kunnen leveren.

3.        BEHEER VAN DE GEGEVENS
De gegevens die UEB ontvangt en verwerkt worden beheerd via:
a.        Publicatie van boeken
De gegevens die hiervoor nodig zijn worden opgeslagen binnen UEB en niet met anderen gedeeld.

b.        Uitbetalen royalty
De gegevens die hiervoor nodig zijn worden opgeslagen binnen UEB en niet met anderen gedeeld.
De uitbetaling van de royalty loopt via de ABN-AMRO Bank.

c.        Nieuwsbrief
De nieuwsbrieven worden verzonden via ons eigen e-mailadres. Op het moment dat jij je aan-meldt voor de nieuwsbrief,
wordt jouw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor be-stemde lijst binnen UEB. Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld.

d.        Contact met UEB
De website en e-mail van UEB wordt gehost bij Logivert. Als jij contact opneemt via de formulie-ren op de website of via e-mail,
wordt dit opgeslagen op de servers van Logivert.

e.        Verkoop van boeken
Deze gegevens worden enkel gebruikt om het bestelde boek te kunnen leveren en de betaling af te handelen. De gegevens worden opgeslagen
in het boekhoudsysteem Snelstart bij UEB.
Daarnaast sturen wij jouw naam en adres door naar Gigaprint, die voor ons het door jou bestelde boek drukt en verzend.
De financiële afhandeling van de verkoop loopt via onze bankrekening bij de ABN-AMRO Bank.

4.        BEWAARPERIODE
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door UEB, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten,
tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
a.        Publicatie van boeken
De gegevens worden bewaard tot 7 jaar na afloop van het contract voor de publicatie van jouw boek.

b.        Uitbetalen royalty
De gegevens worden bewaard tot 7 jaar na afloop van het contract voor de publicatie van jouw boek.

c.        Nieuwsbrieven
De opslag van jouw e-mailadres is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je ieder moment laten uitschrij-ven door een e-mail te sturen naar: info@uitgeverijeigenboek.nl.

d.        Contact met UEB
Deze e-mails en contactformulieren worden standaard max. 7 jaar bewaard. Voor onze auteurs geldt dat we je gegevens bewaren tot 7 jaar
na beëindiging van het contract voor de publicatie van je boek.

e.        Verkoop van boeken
Jouw gegevens worden max. 7 jaar bewaard.

5.        BEVEILIGING
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de
eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door UEB of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via
eerdergenoemde software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk.
Het aantal apparaten die toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding
met de website van UEB privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6.        JOUW RECHTEN
a.        Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij UEB vastgelegd en be-waard worden. Dit doe je door
een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met UEB. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

b.        Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door UEB.
Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met UEB.

c.        Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij UEB opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst,
dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient UEB al jouw gege-vens over te dragen aan de andere partij.

d.        Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij UEB vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

e.        Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat UEB niet op de juiste
manier met jouw gegevens omgaat.

f.        Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat UEB jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw
persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via in-fo@uitgeverijeigenboek.nl onder toezending
van een kopie van jouw identiteitsbewijs, waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het identiteitsbewijsnummer
en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7.        PLICHTEN
UEB verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.
Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van UEB via e-mail.
Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden
van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om jouw boek te publiceren of de nieuwsbrief te
kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan UEB de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met UEB met anderen dan de hierboven genoemde partijen
te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

UEB behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer UEB dit
gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van
UEB te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

8.        VRAGEN
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:
info@uitgeverijeigenboek.nl | 06 46 27 85 84 | Biesheuvelstraat 111, 2334 LL Hoofddorp.
BTW 8209.96.026B01 | KVK 534348342